Glyptothek Zagreb, 2005, Installation

Glyptothek Zagreb